Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to opłata, którą muszą ponieść osoby korzystające z usług notariusza w związku z dokonywaniem pewnych czynności prawnych. Jest ona regulowana przepisami prawa i ma na celu uregulowanie kosztów świadczenia usług notarialnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnych transakcji. W Polsce taksa jest istotnym elementem procesu zawierania różnego rodzaju umów.

 

Co to jest taksa notarialna?

Taksa notarialna jest opłatą z góry ustaloną, a jej wysokość nie jest negocjowalna ani uzależniona od indywidualnych umów między notariuszem a klientem. Sposób jej naliczania jest określony w przepisach prawa, a jej wysokość zależy od rodzaju czynności, jakie notariusz ma do wykonania.

Taksa notarialna jest obowiązkowa w przypadku wielu transakcji i czynności prawnych, np.:

  • zawieranie umów sprzedaży nieruchomości,
  • spisywanie testamentów,
  • akt notarialny o uregulowaniu stosunków majątkowych między małżonkami.

Warto mieć na uwadze, że informacje przepisy prawne ulegają częstym zmianom.  Nasze Biuro Notarialne we Wrocławiu Śródmieście pomoże Ci w prawidłowym przeprowadzeniu wielu czynności prawnych. Zapraszamy!

 

Wysokość taksy notarialnej

Wysokość taksy notarialnej w Polsce jest ścisłe uregulowana i zależy od wartości transakcji, w której notariusz pełni swoją rolę. Maksymalne stawki takiej opłaty są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2008 roku, które precyzyjnie definiuje, jakie kwoty muszą być wniesione za usługi notarialne. Zgodnie z tym rozporządzeniem, taksy notarialne są obliczane w następujący sposób:

  • transakcje o wartości do 3000 zł - taksę notarialną ustala się na poziomie 50% maksymalnej stawki,
  • transakcje o wartości powyżej 3000 zł do 10.000 zł – taksa wynosi 100 zł plus 3% od nadwyżki ponad 3000 zł,
  • transakcje powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – taksa wynosi 310 zł plus 2% od nadwyżki ponad 10.000 zł,
  • transakcje powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – taksę notarialną ustala się na poziomie 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł, również z podatkiem VAT.

Jak więc widać, wysokość taksy notarialnej jest zróżnicowany i zależy od wartości mienia lub innych czynników określonych w przepisach.