Kancelaria notarialna Iwony Gomułkiewicz-Krzywulicz

Kancelaria notarialna prowadzona przez Notariusz Iwonę Gomułkiewicz-Krzywulicz ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, a zakres jego obowiązków obejmuje wykonywanie czynności, którym są Państwo obowiązani lub też pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego Równocześnie Notariusz dba o to, by realizowane przez niego czynności zabezpieczały prawa i słuszne interesy stron czynności notarialnych. Kancelaria notarialna oferuje wszechstronną obsługę prawną dotyczącą sporządzania aktów notarialnych, obejmujących między innymi umowy przeniesienia własności , testamenty. Usługi notarialne obejmują również sporządzanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, protestów czeków i weksli . Kancelaria nawiązuje współpracę zarówno z firmami, jak i z osobami indywidualnymi. Notariusz swoje obowiązki wypełnia zgodnie z posiadaną wiedzą, sumieniem, a także wieloletnim doświadczeniem. Dokłada wszelkich starań, aby uczestnikom czynności notarialnych zapewnić maksymalne bezpieczeństwo obrotu prawnego.

 

kancelaria-notarialna

 

Dokumenty notarialne

 

Zasady przebiegu sprawnej współpracy

Staramy się dbać o sprawny przebieg prac naszej kancelarii. Dlatego zalecamy naszym Klientom, którzy chcą danego dnia dokonać konkretnej czynności prawnej, aby wcześniej dostarczyli wszystkie potrzebne dokumenty. O wykaz tych dokumentów należy za każdym razem pytać notariusza, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Jednocześnie przypominamy, że według polskiego prawa kserokopie dokumentów, ich skany albo wydruki z faksu nie są uznawane za dokument. W związku z tym nie mogą być załącznikami do umów notarialnych, które są podstawą wpisu do księgi wieczystej. Najczęściej czynności notarialne wykonuje się osobiście w kancelarii. Jednak, zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, można ich dokonywać również poza siedzibą kancelarii. Jest to możliwe jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Zastanawiali się Państwo, czy umowa ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Może mają Państwo problem z przepisami prawnymi dotyczącymi ustanowienia hipoteki? Zachęcamy do odwiedzenia siedziby naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Zobacz także:

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

 

Czynności notarialne

Darowizna

 

Czynności notarialne

Spadek