Kancelaria notarialna Wrocław-Stare Miasto

Kancelaria notarialna prowadzona przez notariusza Iwonę Gomułkiewicz-Krzywulicz ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, a zakres jego obowiązków obejmuje wykonywanie czynności, którym są Państwo obowiązani lub też pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Równocześnie notariusz dba o to, by realizowane przez niego czynności zabezpieczały prawa i słuszne interesy stron czynności notarialnych.

Kancelaria notarialna we Wrocławiu oferuje wszechstronną obsługę prawną dotyczącą sporządzania aktów notarialnych, obejmujących między innymi umowy przeniesienia własności i testamenty. Usługi notarialne obejmują również sporządzanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń, protestów czeków i weksli. Kancelaria nawiązuje współpracę zarówno z firmami, jak i z osobami indywidualnymi. Notariusz swoje obowiązki wypełnia zgodnie z posiadaną wiedzą, sumieniem, a także wieloletnim doświadczeniem. Dokłada wszelkich starań, aby uczestnikom czynności notarialnych zapewnić maksymalne bezpieczeństwo obrotu prawnego.

 

kancelaria-notarialna

 

Dokumenty notarialne

 

Zasady przebiegu sprawnej współpracy

Staramy się dbać o sprawny przebieg prac naszej kancelarii. Dlatego też zalecamy naszym Klientom, którzy chcą danego dnia dokonać konkretnej czynności prawnej, aby wcześniej dostarczyli wszystkie potrzebne dokumenty. O wykaz tych dokumentów należy za każdym razem pytać notariusza, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Jednocześnie przypominamy, że według polskiego prawa kserokopie dokumentów, ich skany albo wydruki z faksu nie są uznawane za dokument. W związku z tym nie mogą być one załącznikami do umów notarialnych, które są podstawą wpisu do księgi wieczystej.

Czynności notarialne najczęściej wykonuje się osobiście w kancelarii. Jednak zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, można ich dokonywać również poza siedzibą kancelarii. Jest to możliwe, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Zastanawiali się Państwo, czy umowa ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Może mają Państwo problem z przepisami prawnymi dotyczącymi ustanowienia hipoteki? Zachęcamy do odwiedzenia siedziby naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

 

Kancelaria notarialna we Wrocławiu

Kancelaria notarialna we Wrocławiu udzieli Państwu informacji związanych z daną czynnością notarialną i zapewni wsparcie na każdym etapie wykonywanych usług notarialnych. W kancelarii notarialnej uzyskają Państwo odpowiedź na pytania związane z dokonywaną czynnością notarialną , a nasi pracownicy pomogą przygotować dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej. Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź osobistego w celu umówienia wizyty u notariusza. Nasi pracownicy znajdą dogodny termin spotkania i wyjaśnią, jak będzie wyglądała wizyta u notariusza. Dodatkowo zostaną Państwo poinformowani o ważnych kwestiach, które mogą się pojawić podczas wykonywania usług notarialnych.

W naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu załatwią Państwo czynności, takie jak sporządzanie aktu notarialnego, spisywanie poświadczeń oraz sporządzanie protestów weksli i czeków. Notariusz przyjmie też dokumenty na przechowanie i spisze dla Państwa niezbędne protokoły. W kancelarii notarialnej można też uzyskać informacje o wysokości taksy notarialnej, którą notariusz pobierze po wykonaniu danej czynności notarialnej. Ponadto każda przekazana nam informacja o okolicznościach sprawy będzie zachowana w tajemnicy.

 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Zobacz także:

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

Czynności notarialne

Darowizna 

Czynności notarialne

Spadek