Spadek

Spadek to ogół praw i obowiązków spadkodawcy, które w momencie jego śmierci przechodzą na spadkobiercę. W skład spadku wchodzą między innymi prawa własności, prawo użytkowania oraz zastaw i hipoteka. Co więcej, spadkobierca dziedziczy też wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez spadkodawcę oraz autorskie prawa majątkowe. Niekiedy mogą być to długi spadkowe i zobowiązania podatkowe. Często bywa tak, że spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia i mają wątpliwości związane z dziedziczeniem majątku zmarłego. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią notarialną i umówienia się na konsultację z notariuszem. Pomożemy skompletować niezbędne dokumenty i udzielimy porad prawnych. Notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia i przeprowadzi postępowanie spadkowe jeżeli wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy wyrażą na to zgodę i nie będzie wątpliwości co do osób dziedziczących spadek i ich udziałów w spadku.

 

Spadek

Jak wygląda prowadzenie sprawy spadkowej?

Sprawa spadkowa może być przeprowadzona przez notariusza, który docelowo sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, który - po zarejestrowaniu przez notariusza w Rejestrze Spadkowym - ma moc prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Ważne jest, aby podczas prowadzenia sprawy spadkowej były obecne wszystkie osoby, które są powołane do odziedziczenia spadku z ustawy lub testamentu. Ponadto należy dostarczyć notariuszowi dokumenty, takie jak testament spadkodawcy, odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz akty potwierdzające stan cywilny spadkobierców dziedziczących z ustawy( akty urodzenia, małżeństwa).

Następnie notariusz może przystąpić do spisywania protokołu dziedziczenia, na podstawie którego będzie mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie aktu poświadczenia w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Należy też pamiętać o tym, że każdy spadkobierca jest zobowiązany do oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku do 6 miesięcy od daty otwarcia spadku, czyli od chwili kiedy dowiedział się o śmierci spadkodawcy.