Notariusz Wrocław-Śródmieście

Notariusz we Wrocławiu na Śródmieściu oferuje Państwu usługi notarialne, takie jak spisywanie protokołów, sporządzanie dokumentów notarialnych na żądanie stron oraz porady i konsultacje prawne związane z dokonywanymi czynnościami. Notariusz może przyjąć papiery wartościowe na przechowanie lub pieniądze w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością.

W naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu mogą też Państwo uzyskać poświadczenie własnoręczności podpisu oraz poświadczone notarialnie kopie z oryginałów dokumentów. Do naszej kancelarii notarialnej zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują pomocy notariusza w przygotowaniu aktu notarialnego, poświadczenia bądź innego ważnego dokumentu. Należy też pamiętać o tym, aby na wizytę u notariusza zabrać ze sobą aktualny dowód osobisty lub paszport, będzie potwierdzeniem tożsamości klienta.