Notariusz w centrum Wrocławia

Notariusz to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i została powołana do wykonywania usług notarialnych przez Ministra Sprawiedliwości. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, oraz jest zobligowany do dochowania tajemnicy notarialnej. Co więcej, zachowanie dyskrecji związanej z wykonywanej danej czynności notarialnej należy do podstawowych zasad etyki zawodu notariusza.

Zachęcamy Państwa do umówienia się na wizytę z notariuszem w naszej Kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Notariusz udzieli niezbędnych porad związanych z daną czynnością notarialną i pomoże skompletować niezbędne dokumenty. Udokumentowana przez notariusza czynność ma charakter dokumentu urzędowego i jest prawnie chroniona. Co więcej, decydując się na usługi notariusza w centrum Wrocławia, mogą Państwo liczyć na profesjonalną obsługę i pomoc w rozwiązaniu sprawy.

 

Jak wygląda wizyta u notariusza?

Przed rozpoczęciem wizyty u notariusza należy dostarczyć do kancelarii notarialnej niezbędne dokumenty, na podstawie których notariusz będzie mógł dokonać czynności notarialnej.Dokumenty pozwalają notariuszowi zapoznać się z danym przypadkiem i dają wgląd do szczegółów danej sprawy. Na podstawie otrzymanych dokumentów notariusz może sporządzić akt notarialny lub dokonać innej czynności notarialnej. Podczas wizyty notariusz sprawdza tożsamość oby stron, a następnie odczytuje przygotowany akt notarialny. Po zakończeniu tej czynności strony podpisują dokument.

 

Kiedy warto zgłosić się do notariusza?

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego i zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, ważnych dokumentów i poświadczeń. Notariusza warto odwiedzić w sytuacji, gdy chce się spisać lub odwołać spisany testament. Ponadto może on poświadczyć własnoręczność podpisu i potwierdzić jego oryginalność. Do notariusza można się też zgłosić, gdy chce się sprzedać nieruchomość lub rozwiązać sprawę spadku. Notariusz zajmuje się spisywaniem niezbędnych umów i sporządzaniem dokumentów. Kolejną sprawą, w przypadku której warto odwiedzić notariusza, jest uzyskanie intercyzy małżeńskiej. Umowę można spisać zarówno przed ślubem, jak i po ślubie, a sporządzony dokument ma moc dokumentu urzędowego. Zadaniem notariusza jest też rozwiązywanie spraw darowizn i przekazania mieszkania. W jego obowiązkach jest też sporządzanie poświadczeń notarialnych oraz sporządzanie protestów weksli i czeków. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego może też przyjmować papiery wartościowe lub pieniądze na przechowanie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością. Notariusz sporządza również akty poświadczenia dziedziczenia, które stwierdzają nabycie spadku przez spadkobierców.

 

Taksa notarialna — opłata za dokonanie czynności notarialnej

Należy pamiętać o tym, że po dokonaniu czynności notarialnej notariusz pobiera taksę, czyli opłatę za stosowne wykonanie danej czynności. Wysokość taksy notarialnej jest ściśle określona w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości. Określa ono maksymalne stawki taksy notarialnej oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności notarialnej poza Kancelarią.

 

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

Czynności notarialne

Darowizna 

Czynności notarialne

Spadek 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Kancelaria

Kancelaria notarialna prowadzona przez Notariusz Iwonę Gomułkiewicz-Krzywulicz ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, a zakres jego obowiązków obejmuje wykonywanie czynności, którym są Państwo obowiązani lub też pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego Równocześnie Notariusz dba o to, by realizowane przez niego czynności zabezpieczały prawa i słuszne interesy stron czynności notarialnych. Kancelaria notarialna oferuje wszechstronną obsługę prawną...

Czynności notarialne