Kancelaria notariusza – opłaty

Taksa notarialna

Stawki wynagrodzenia za dokonywane przez notariusza czynności notarialne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej .

Dokument ten określa maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza za pomoc prawną udzielaną w kancelarii notarialnej.

Czynnością notarialną podlegającą taksie notarialnej jest również wypis albo wyciąg z aktu notarialnego.

Do taksy notarialnej trzeba doliczyć także podatek VAT od taksy notarialnej na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sadową od wniosku o wpis w księdze wieczystej oraz inne podatki lub opłaty przewidziane przez przepisy prawa.

 

Taksa notarialna

 

Poszczególne stawki wynagrodzenia

Taksa notarialna jest za każdym razem obliczana od wartości przedmiotu czynności notarialnej, której to akt spisywany jest przez prawnika.

 

Stawki wynagrodzenia

 

Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:

  • do 3000 złotych – 100 zł,
  • od 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł,
  • od 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki ponad 10000 zł,
  • od 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki ponad 30000 zł,
  • od 60000 zł do 1000000 zł – 1010 zł + 0,4% nadwyżki ponad 60000 zł,
  • od 1000000 zł do 2000000 zł – 4770 zł + 0,2% nadwyżki ponad 1000000 zł,
  • od 2000000 zł – 6770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2000000 zł

 Łączna wartość opłaty nie może jednak wynieść więcej niż 10000 zł. Co do osób należących do I grupy podatkowej maksymalna wartość taksy to 7500 zł.

 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Zobacz także:

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

Czynności notarialne

Darowizna 

Czynności notarialne

Spadek