Blog

notarialne poświadczenie podpisu

Na czym polega notarialne poświadczenie podpisu?

Istnieją sytuacje, w których niezbędne jest uzyskanie notarialnego potwierdzenia autentyczności naszego podpisu, a więc gwarancji, że to właśnie my jesteśmy na nim podpisani. Przede wszystkim stanowi to zabezpieczenie osób, których dotyczy określone pismo. Co zrobić, aby uzyskać odpowiednie poświadczenie? Kiedy będzie to konieczne?

Czytaj więcej

notariusz podpisujący dokument

Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Według ustawy z 1991 roku „Prawo o notariacie” notariusz jest prawnikiem i osobą zaufania publicznego, którego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych i czynności notarialnych. Odgrywa także ważną rolę w transakcjach kupna/sprzedaży. Na czym dokładnie polega jego zadanie?

Czytaj więcej

akt notarialny

Z jakich elementów składa się akt notarialny?

Akt notarialny to dokument, który sporządza notariusz w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron dokonujących czynności. Musi on spełniać odpowiednie wymogi formalne, m.in. zawierać wszystkie określone elementy. Z poniższego tekstu dowiesz się, z jakich elementów składa się akt notarialny.

Czytaj więcej