Blog

Dokumenty notarialne

Jak długo notariusz przechowuje dokumenty notarialne?

Notariusze w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, są odpowiedzialni za przechowywanie dokumentów notarialnych. Niniejszy artykuł zawiera przegląd wymogów i przepisów dotyczących przechowywania dokumentów notarialnych w Polsce. Omówiony zostanie okres przechowywania dokumentów notarialnych, jak również konsekwencje nieprzestrzegania tych wymogów.

Czytaj więcej

akt notarialny i jego odpis

Dlaczego notariusz wydaje odpis aktu notarialnego, a nie oryginał?

Osoby korzystające z usług notarialnych bardzo często są zaskoczone, kiedy dostają od notariusza odpis aktu notarialnego. Zatrzymanie przez przedstawiciela kancelarii oryginału jest dla nich nierzadko niezrozumiałe, przez co pojawią się u nich różne wątpliwości. Należy jednak pokreślić, że są to sytuacje zupełnie naturalne. Notariusz nigdy nie wydaje klientowi oryginału aktu notarialnego. Z czego to wynika? Dlaczego w kancelariach notarialnych wydawane są wyłącznie odpisy tego typu dokumentów? Odpowiedź znajduje się w dalszej części tego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

notarialne poświadczenie podpisu

Na czym polega notarialne poświadczenie podpisu?

Istnieją sytuacje, w których niezbędne jest uzyskanie notarialnego potwierdzenia autentyczności naszego podpisu, a więc gwarancji, że to właśnie my jesteśmy na nim podpisani. Przede wszystkim stanowi to zabezpieczenie osób, których dotyczy określone pismo. Co zrobić, aby uzyskać odpowiednie poświadczenie? Kiedy będzie to konieczne?

Czytaj więcej

notariusz podpisujący dokument

Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Według ustawy z 1991 roku „Prawo o notariacie” notariusz jest prawnikiem i osobą zaufania publicznego, którego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych i czynności notarialnych. Odgrywa także ważną rolę w transakcjach kupna/sprzedaży. Na czym dokładnie polega jego zadanie?

Czytaj więcej

akt notarialny

Z jakich elementów składa się akt notarialny?

Akt notarialny to dokument, który sporządza notariusz w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron dokonujących czynności. Musi on spełniać odpowiednie wymogi formalne, m.in. zawierać wszystkie określone elementy. Z poniższego tekstu dowiesz się, z jakich elementów składa się akt notarialny.

Czytaj więcej