Blog

notariusz podpisujący dokument

Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Według ustawy z 1991 roku „Prawo o notariacie” notariusz jest prawnikiem i osobą zaufania publicznego, którego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych i czynności notarialnych. Odgrywa także ważną rolę w transakcjach kupna/sprzedaży. Na czym dokładnie polega jego zadanie?

Czytaj więcej

akt notarialny

Z jakich elementów składa się akt notarialny?

Akt notarialny to dokument, który sporządza notariusz w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron dokonujących czynności. Musi on spełniać odpowiednie wymogi formalne, m.in. zawierać wszystkie określone elementy. Z poniższego tekstu dowiesz się, z jakich elementów składa się akt notarialny.

Czytaj więcej