Dlaczego notariusz wydaje odpis aktu notarialnego, a nie oryginał?

Osoby korzystające z usług notarialnych bardzo często są zaskoczone, kiedy dostają od notariusza odpis aktu notarialnego. Zatrzymanie przez przedstawiciela kancelarii oryginału jest dla nich nierzadko niezrozumiałe, przez co pojawią się u nich różne wątpliwości. Należy jednak pokreślić, że są to sytuacje zupełnie naturalne. Notariusz nigdy nie wydaje klientowi oryginału aktu notarialnego. Z czego to wynika? Dlaczego w kancelariach notarialnych wydawane są wyłącznie odpisy tego typu dokumentów? Odpowiedź znajduje się w dalszej części tego artykułu. Zapraszamy do lektury.

 

Komu wydawane są odpisy aktu notarialnego?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie wypisy aktów notarialnych wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. W nagłówku takiego dokumentu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Co ważne, powinien on być dokładnym powtórzeniem oryginału aktu notarialnego, niemniej nie należy w nim zawierać poprawek i przekreśleń znajdujących się w dokumencie pierwotnym. Na jego końcu określane zostaje, komu i kiedy wypis został wydany.

 

Czy oryginały i odpisy aktów notarialnych mają jednakową wartość?

Jako przedstawiciele kancelarii notarialnej funkcjonującej we Wrocławiu bardzo często jesteśmy pytani przez swoim klientów, dlatego wydane są im odpisy, nie oryginały aktów notarialnych. Należy pamiętać o tym, że zarówno pierwszy, jak i drugi dokument jest równie ważny. Oryginał wystawia się tylko raz – właśnie dlatego przechowywany jest w kancelarii notarialnej, w której jest chroniony przed ewentualnym zniszczeniem czy kradzieżą. Co ważne, jest on dostępny w kancelarii i osoba uprawiona do tego może mieć do niego wgląd na żądanie.