Jakie umowy sporządza się przed notariuszem?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która sporządza dokumenty o szczególnym znaczeniu prawnym. W Polsce istnieje wiele umów, które można, a nawet trzeba zawrzeć przed notariuszem. Warto wiedzieć, które z nich wymagają takiej formy i dlaczego warto zwrócić się do kancelarii notarialnej.

 

Umowy przenoszące własność nieruchomości

Jednym z najważniejszych rodzajów umów, które należy zawrzeć przed notariuszem, są te dotyczące przeniesienia własności nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem, umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umów darowizny czy zamiany nieruchomości. Kancelaria notarialna gwarantuje prawidłowe sformułowanie takich umów oraz zapewnia ich ważność prawną. W przypadku umów przenoszących własność nieruchomości, notariusz pełni również funkcję doradcy prawnego. Sprawdza stan prawny nieruchomości oraz uprawnienia stron do jej zbycia czy nabycia. Dzięki temu, strony mają pewność, że umowa zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że nie będą musiały martwić się ewentualnymi problemami prawnymi w przyszłości.

 

Umowy spadkowe i małżeńskie

Innymi umowami, które często sporządza się przed notariuszem, są te dotyczące spraw spadkowych oraz małżeńskich. W przypadku umów spadkowych, notariusz może sporządzić testament, który będzie miał moc prawną po śmierci testatora. Kancelaria notarialna może również sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który uprawnia do dysponowania majątkiem spadkowym. W zakresie umów małżeńskich, notariusz może sporządzić intercyzę, czyli umowę regulującą majątkowe stosunki między małżonkami. Intercyza może określać zarówno sposób podziału majątku wspólnego w razie rozwodu, jak i sposób zarządzania majątkiem podczas trwania małżeństwa. Warto skorzystać z usług notarialnych w tym zakresie, aby uniknąć ewentualnych konfliktów oraz zagwarantować sobie i swojemu partnerowi bezpieczeństwo finansowe.