Na czym polega notarialne poświadczenie podpisu?

Istnieją sytuacje, w których niezbędne jest uzyskanie notarialnego potwierdzenia autentyczności naszego podpisu, a więc gwarancji, że to właśnie my jesteśmy na nim podpisani. Przede wszystkim stanowi to zabezpieczenie osób, których dotyczy określone pismo. Co zrobić, aby uzyskać odpowiednie poświadczenie? Kiedy będzie to konieczne?

 

Poświadczenie autentyczności podpisu przez notariusza — co warto wiedzieć?

Aby uzyskać poświadczenie mówiące o autentyczności naszego podpisu, musimy osobiście odwiedzić biuro notarialne. Tych formalności nie możemy niestety dokonać zdalnie. Zazwyczaj osoby przychodzące po opisywane potwierdzenie składają podpis przy notariuszu. Warto jednak podkreślić, że może on również odnieść się do wcześniej złożonego podpisu. Ważne, aby dokonać go trwałym środkiem pisarskim — nie może więc być to zmazywalny długopis ani ołówek.

Jeżeli wybieramy się do biura notarialnego w celu uzyskania potwierdzenia, powinniśmy pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość — dowód, paszport lub kartę pobytu. Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z prawem, klauzula legalizacyjna, którą ma każde poświadczenie, powinna zawierać miejsce oraz datę jej podpisania, podpis i pieczęć notariusza wystawiającego dokument, a także nazwę kancelarii wraz z jej adresem. Na prośbę klienta na dokumencie może znaleźć się również godzina jego podpisania.

 

Kiedy notarialne poświadczenie podpisu może być potrzebne?

Tak jak zostało wspomniane, poświadczenie podpisu przez notariusza może być niezbędne w wielu sytuacjach. Okazuje się ono koniecznością np. w przypadku dokumentów wymagających wpisu do księgi wieczystej, a także tych dotyczących zbycia przedsiębiorstwa lub sprzedaży udziałów. Autentyczność potwierdza się również w przypadku wystawiania pełnomocnictwa.