Przekazanie nieruchomości – mieszkania, lokalu, domu, gruntu

W przypadku woli przekazania nieruchomości np. mieszkania, lokalu, domu, gruntu, właściciel sprzedawanej nieruchomości jest obowiązany nadać tej czynności formę notarialną . Przeniesienie własności nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego, w którym notariusz opisuje stan prawny nieruchomości. Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu aktu notarialnego związanego z przekazaniem nieruchomości.

Akt notarialny przekazania nieruchomości składa się z kilku części. W pierwszej podane są informacje dotyczące daty i miejsca spisania dokumentu, dane obu stron i nazwa kancelarii. Kolejna część aktu notarialnego to treść oświadczeń woli, w której opisane są warunki przeniesienia własności nieruchomości. Trzecia część zawiera informacje prawne związane z danym obiektem, opisuje wysokość podatków i wszelkie opłaty skarbowe. Ważną informacją zawartą w akcie notarialnym jest też potwierdzenie odczytania dokumentu i jego przyjęcia przez strony wraz z podpisami obu stron oraz notariusza.

 

Przekazanie mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy

Przed przekazaniem nieruchomości warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zapisuje się informacje o szczegółowym wyposażeniu i umeblowaniu nieruchomości. Dokument ten zawiera też informacje o stanie liczników. Dzięki temu kupujący będzie zabezpieczony przed opłatami zaległych rachunków za gaz, czy też wodę. Ponadto w protokole warto spisać liczbę kluczy, która zostanie przekazana nowemu właścicielowi. Po spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego obie strony transakcji muszą się na nim podpisać, a notariusz – na życzenie stron - może poświadczyć złożone przez strony podpisy. Przygotowany protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach dla obu stron.

 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Zobacz także:

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

Czynności notarialne

Darowizna 

Czynności notarialne

Spadek