Darowizna

Darowizna jest rodzajem umowy, w której jedna ze stron zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowiznę sporządza notariusz w postaci aktu notarialnego. W naszej kancelarii mogą Państwo skorzystać z usług notariusza, który zajmie się przygotowaniem umowy darowizny.

Przedmiotem darowizny może być wszystko, co posiada określoną wartość. Może być to nieruchomość, prawo własności, pieniądze, czy też inne wartościowe przedmioty. Z kolei podmiotem darowizny jest osoba prawa lub fizyczna. Należy jednak pamiętać o tym, że umowa darowizny wiąże się z opodatkowaniem, a wysokość podatku jest zależna od powiązań pomiędzy stronami umowy. W przypadku, gdy darowizna jest przekazywana rodzinie darczyńcy, do której należą między innymi: małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie lub rodzeństwo, wówczas jest on zwolniony z opodatkowania. Inaczej wygląda sytuacja, gdy darczyńca przekazuje darowiznę tak zwanej II lub III grupie podatkowej. Do II grupy należy rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa oraz pozostałe osoby. W takim przypadku darowizna podlega opodatkowaniu.

 

Darowizna

Jakie dokumenty są potrzebne do spisania umowy darowizny?

W sytuacji, gdy umowa darowizny ma zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, wówczas należy umówić się do notariusza. Najczęściej jest to konieczne podczas przekazania nieruchomości, firmy bądź praw spółdzielczych. Niezbędnym dokumentem tożsamości, który należy mieć ze sobą, jest dowód osobisty lub paszport. Do notariusza należy też dostarczyć odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntu oraz określić wartość danego przedmiotu. Do spisania aktu notarialnego niezbędne jest również dostarczenie podstawy nabycia, która może być w formie aktu poświadczenia dziedziczenia, czy też postanowienia sądu o prawie nabycia danego przedmiotu.

 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Zobacz także:

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

Czynności notarialne

Darowizna 

Czynności notarialne

Spadek